Revízie

REVÍZIE ELEKTRO SPOTREBIČOV

Služba učená pre gastro prevádzky, hotely, remeselníkov, výrobné haly a iné. Vyhnite sa vysokým pokutám z inšpektorátu práce a dodržiavajte vyhlášku zákona.

Elektrický spotrebič alebo elektrospotrebič je elektrické zariadenie používané v dielňach, na stavbách, v kanceláriach, remeselnej činnosti a pod. využívajúce k svojej činnosti elektrickú energiu.

Postup pri revízií elektrických spotrebičov:

  • Vizuálna kontrola
  • Meranie a skúšky
  • Vypracovanie revíznej správy

Rozdeľujeme  elektrické spotrebiče podľa spôsobu ich používania do 5-tich skupín A až E:

  • skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
  • skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
  • skupina C – Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
  • skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
  • skupina E – Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina podľa používania (A-E)spotrebiče držané v rukeprenosné spotrebičeneprenosné spotrebiče
kontrolarevíziakontrolarevíziakontrolarevízia
Avždy pred ich vydaním používateľovi
Bpred použitím1 x za 3 mesiacepred použitím1 x za 3 mesiacepred použitím1 x za 6 mesiacov
Cpred použitím1 x za 6 mesiacepred použitím1 x za 12 mesiacovpred použitímSTN 33 1500
D1 x za týždeň1 x za 12 mesiacov1 x za mesiac1 x za 12 mesiacov1 x za 3 mesiaceSTN 33 1500
E1 x za mesiac1 x za 12 mesiacov1 x za 6 mesiacov1 x za 24 mesiacov1 x za 12 mesiacovSTN 33 1500

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon revízie:

Spotrebič držaný v ruke je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.

Prenosný spotrebič je taký spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou ako 18kg.

Neprenosný spotrebič je taký spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo je pripevnený.

Pripevnený spotrebič je taký spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným  spôsobom zaistený  na určitom mieste.

Poznámky:

1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (teda podľa normy STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.

2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.

3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.

4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...