Ponúkame komplexnú výrobu a zapojenie rozvádzačov NN do 1000V bez nebezpečia výbuchu podľa platných noriem. Súčasťou je projektová dokumentácia, schéma zapojenia, protokol vonkajších vplyvov, výpočet oteplenia a výrobný štítok rozvádzača.