REVÍZIA STROJOV

Pre firmy a výrobu Revízie a kontroly strojov a pracovných zariadení. Nezabezpečujeme pre fyzické osoby. Služba je určená iba pre firmy, fabriky a výrobné haly BEZPEČNOSŤ STROJOVÝCH ZARIADENÍ /REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ STROJOV V ZMYSLE STN EN 60204-1: 2007 Pracovný stroj definovaný podľa STN EN 60204-1 je motoricky poháňaný stroj určený k obrábaniu alebo tvarovaniu materiálu rezaním, …

REVÍZIA RUČNÉHO NÁRADIA

Služby pre firmy a výrobné haly. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia náradia. Elektrické ručné náradie je nepostrádateľnou súčasťou každej domácej aj profesionálnej dielne. Hlavnou výhodou elektrického ručného náradia je prívod elektrickej energie, ktorá je neobmedzená. Revízia elektrického ručného náradia je súhrn úkonov pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia …

REVÍZIE ELEKTRO SPOTREBIČOV

Služba učená pre gastro prevádzky, hotely, remeselníkov, výrobné haly a iné. Vyhnite sa vysokým pokutám z inšpektorátu práce a dodržiavajte vyhlášku zákona. Elektrický spotrebič alebo elektrospotrebič je elektrické zariadenie používané v dielňach, na stavbách, v kanceláriach, remeselnej činnosti a pod. využívajúce k svojej činnosti elektrickú energiu. Postup pri revízií elektrických spotrebičov: Rozdeľujeme  elektrické spotrebiče podľa spôsobu ich používania …

REVÍZIA BLESKOZVODU

Pre byty, domy aj firmy Revízie a kontroly pasívnych bleskozvodov. Zabráňte požiaru Vašej nehnuteľnosti a nechajte si skontrolovať beskozvod. Pre domy, bytové domy, správcov nehnuteľností a firmy. Revízia bleskozvodu Kysuce, Čadca, Kysucke nové Mesto, Žilina a ďalšie VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM LPS (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) – BLESKOZVODY. . Pri atmosférickom výboji sprevádzanom svetelným (blesk) …

REVÍZIA ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE

Pre byty, domy aj firmy Revízie a kontroly rozvodov elektroinštalácie v budovách (Kysuce, Čadca, Kysucke nové Mesto, Žilina a ďalšie) Udržujte Vašu nehnuteľnosť alebo prevázku v bezpečí. Určené pre domy, byty bytové domy, firmy, budovy, správcov nehnuteľností, výrobné haly. Elektrorevízie, resp. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického. Revíziu – odbornú prehliadku a …